Ladění

Soudobé "temperované ladění" je pro lidské ucho méně libozvučné než ladění "čisté". Odstraňuje však tzv. "PYTHAGOREJSKÉ KOMA", které vznikne naladěním dvanácti čistých na sebe navazujících kvint. Tento problém vyřešil již v roce 1691 Andreas Werkmeister, když tónový přebytek stejnosměrně rozdělil a snížil každou kvintu o jednu dvanáctinu vzniklého koma. Tohoto poznatku se proto využívá při "temperovaném ladění".

Ladění klavíru je velmi náročná a odborná činnost, která vyžaduje kromě výborného hudebního sluchu také léta praxe a zkušeností. Pečlivost, přesnost, individuální přístup a kvalita, to jsou priority, které si dovoluji nabídnout.

Doporučení

- v bytech stačí ladit nástroje 1x za rok

  (nejdéle však za 2 roky)

- ZUŠ, MŠ, ZŠ doporučuji ladit 2x za rok

- kulturní akce - před každým koncertem

Upozornění pro klienty

Snažím se sdružovat jednotlivé zakázky

tak, aby se celkové cestovní výlohy

rozdělily mezi příslušné klienty z Vašeho

blízkého okolí. Po domluvě se zákazníkem

čeká Vaše zakázka na dalšího objednatele -

ŠETŘÍM VAŠE PENÍZE!